SŁONECZNE DNI ZE ZWIAZKIEM GMIN DORZECZA WISŁOKI – Edycja 2023 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

impreza "Słoneczne dni" na rynku jasielskim

Akcja edukacyjna „Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, skierowana była w szczególności do uczniów 176 szkół podstawowych funkcjonujących  na terenie 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, to akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej i wiatrowej. Służy ona zmianie świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii

W ramach imprezy plenerowej, która odbyła się w dniu 02.06.2023r. w Jaśle przeprowadzono:

na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle  przeprowadzone zostały finały „Biegu po słońce”. W finałowych biegach w dwóch kategoriach uczestniczyli zwycięzcy eliminacji gminnych, po 44 uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Zwycięzcy w kategorii „Dziewczynki”
 I miejsce – Zofia Skóra, Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
II miejsce – Amelia Kita, Szkoła Podstawowa w Jodłowej
III miejsce –  Kinga Skrok-Wolska, Szkoła Podstawowa w Krempnej

Zwycięzcy w kategorii „Chłopcy”
I miejsce
  – Szymon Miśkowicz,   Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
II miejsce – Kamil Kusiak, Szkoła Podstawowa w Jedliczu
III miejsce – Oskar Pyznar, Szkoła Podstawowa w Osobnicy

Na jasielskim Rynku, odbyły się wydarzenia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • konkurs plastyczny w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych.
  Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, pt.: „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.
  W wyniku rozstrzygnięcia eliminacji konkursu szczebla gminnego komisja konkursowa  wybrała 22 autorów  najlepszych prac, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie międzygminnym podczas słonecznego wydarzenia, na płycie jasielskiego Rynku. Uczniowie wykonywali prace przy sztalugach, kredkami olejowymi. 

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce
– Aleksander Tkaczuk, Szkoła Podstawowa w Ołpinach
II miejsce – Elisa Garzi Cosentino, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu
III miejsce – Amelia Kosztyła, Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej

 • konkurs plastyczny w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych
  Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem. W wyniku rozstrzygnięcia Komisja konkursowa wybrała 44 prace a spośród nich trzy najlepsze prace.  

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych
I miejsce
– Iga Putyło-Sławniak, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
II miejsce – Natalia Warzecha, Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej
III miejsce – Emilia Rozpara, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu

 • warsztaty plastyczne, prowadzone przez artystę  plastyka, z zakresu twórczego malowania kolorowymi farbami na bawełnianych torbach elementów związanych z energią odnawialną,  dla grupy uczniów szkoły podstawowej, w trakcie imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle,,

 • warsztaty „Zwalczamy Niską Emisję”  przeznaczone dla uczniów szkół średnich, z wykorzystaniem Mobilnego laboratorium POLoNEs – Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji, pokaz pracy pieców, pomiary zanieczyszczeń podczas spalania, demonstracja pracy mikroinstalacji OZE, praca przy Laboratorium w formule wolnego słuchacza,

 • konkurs malowania kredą chodnikową na płycie jasielskiego Rynku dla grup dzieci przedszkolnych, tematyka związana ze słońcem, wiatrem, wodą,

 • warsztaty z udzielania pierwszej pomocy  dla uczniów IV klas szkół podstawowych prowadzone przez Słowacki Czerwony Krzyż,

 • konkurs plastyczny dla uczniów II klas szkoły podstawowej o tematyce przyrodniczej przeprowadzony  w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 • quizu dla uczniów V klas szkoły podstawowej z zakresu zmian klimatu i ochrony środowiska realizowanego w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 • Teatr Uliczny Wagabunda z Krakowa – program artystyczny „Stara Zagroda” to wyprawa w przeszłość podczas której możemy przyjrzeć się i dotknąć świata naszych dziadków i uczestniczyć w radosnym świecie polskich, wiejskich zabaw. Wzajemne oddziaływanie przeszłości i teraźniejszości wyzwala pełen niespodzianek dialog między dziećmi początku XX wieku a dziećmi współczesnymi.

 

W trakcie akcji edukacyjnej na jasielskim rynku sporym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się oferta klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach a wśród mieszkańców propozycje punktu konsultacyjno – informacyjnego  „Czyste powietrze”.
 
Na zakończenie wydarzenia plenerowego podsumowującego realizację akcji edukacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” wystąpił na scenie Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor. 

Back to top