Nabór ciągły do wyczerpania wolnych miejsc na udział w Przedsięwzięciu pn. „KAMPANIA EKOLOGICZNA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ZWIĄZKIEM GMIN DORZECZA WISŁOKI – CZĘŚĆ INWESTYCYJNA” - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Zaproszenie do udziału w projekcie „Jasło – moje miasto, mój dom”

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI
ogłasza
nabór ciągły do wyczerpania wolnych miejsc

na udział w Przedsięwzięciu pn. „KAMPANIA EKOLOGICZNA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE ZWIĄZKIEM GMIN DORZECZA WISŁOKI – CZĘŚĆ INWESTYCYJNA”

DOFINANSOWANIE do 100%

  • KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NA MONTAŻ:
  • INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
  • INSTALACJI SOLARNEJ
  • KOTŁA GAZOWEGO

KRYTERIUM DOCHODOWE – na podstawie zaświadczenia z MOPS (przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego) nie przekracza:
2382,66 ZŁ BRUTTO W GOSPODARSTWIE JEDNOOSOBOWYM
1588,44 ZŁ BRUTTO W GOSPODARSTWIE WIELOOSOBOWYM

Szczegółowe informacje, regulamin uczestnictwa oraz Deklaracja dostępne są na stronach: https://wisloka.pl oraz https://um.jaslo.pl
oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Punkt Informacyjny /parter.

DEKLARACJĘ wraz z zaświadczeniem z MOPS oraz kopią aktu własności
NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA JASŁA
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Wypełnione Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna /parter/.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: Tel. (13) 443 70 22.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Back to top