Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” „Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem” - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 W dniu 18.09.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą Grupa GRAND sp. z o.o. 33-322 Korzenna 91.
Zadanie polega na przekształceniu placu Inwalidów oraz pasażu łączącego ten plac z Placem Żwirki i Wigury w koherentną i responsywną przestrzeń publiczną.

Zakres projektu dotyczy zagospodarowania terenu w zakresie wymiany nawierzchni, małej architektury, przebudowy istniejących przyłączy oraz budowę nowych.

Teren inwestycji położony jest w Jaśle przy ul. Sokola i obejmuje pasaż usytuowany pomiędzy Placem Żwirki i Wigury a ul. Sokoła oraz skwer zielony, który wchodzi w skład Placu Inwalidów Wojennych.

Projektuje się rewitalizację przestrzeni Placu Inwalidów Wojennych oraz pasażu poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie na odcinku ul. Sokoła nawierzchni podobnej jak na placu i przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-jezdny.

Ponadto projekt zakłada:

  • Wymianę elementów małej architektury jak: kiosku na obiekt wielofunkcyjny, lamp, koszy na śmieci, siedzisk z donicami.
  • Rewitalizację instalacji rzeźbiarskiej „Kotwicy” i ustawienie jej w projektowanej niecce fontanny.
  • Uzupełnienie całości nawierzchni różnego rodzaju elementami plastycznymi malej architektury.
  • W południowej części placu wprowadza się ujednolicone ogrodzenie placu w postaci muru.

Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;

W dniu 25.09.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Po uzgodnieniu planu tymczasowej zmiany organizacji ruchu plac budowy zostanie ogrodzony rozpoczną się prace budowlane.

Back to top