– Spotkanie dotyczące wdrażania nowych zasad Programu Czyste Powietrze.

Od lewej: Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W dniu 1 lutego w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Urząd Miasta Jasła dotyczące wdrażania nowych zasad Programu Czyste Powietrze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych a także pracownicy merytoryczni, którzy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego zajmują się prezentowaną tematyką i zagadnieniami.

Zmiany w Programie zaprezentował Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego omówił natomiast Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Głównym celem Programu jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Podczas swojej prezentacji Paweł Mirowski przedstawił główne założenia i zmiany w programie jakie nastąpiły po 03.01.2023 r.

Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawił efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego. W województwie podkarpackim na dzień 27 stycznia 2023 r. złożono następujące ilości wniosków:

  • Liczba złożonych wniosków 29 398
  • Wnioskowana kwota dotacji 603 527 451,35
  • Wnioskowana kwota pożyczki 8 186 607,84
  • Wnioskowana kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 2 405 706,00
  • Wnioskowana kwota dotacji z prefinansowaniem 26 664 726,00
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki

Całość spotkania poprowadził Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który przedstawił również działania pracowników ZGDW w ramach realizacji programu Czyste Powietrze. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele JST z 35 Podmiotów, które uczestniczą w opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030 było okazją do poszerzenia swojej wiedzy z prezentowanego zakresu a także do wzajemnej wymiany posiadanych doświadczeń.

Back to top