– Nabór uzupełniający NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ

zbiornik na deszczówkę

W związku z ostatnimi wolnymi miejscami w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił nabór uzupełniający.

Projekt realizowany jest w 14 Gminach należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Szerzyny, Gmina Sękowa, Mieście Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jasło, Gmina Dębowiec, Gmina Skołyszyn, Gmina Czarna, Gmina Żyraków, Gmina Chorkówka, Mieście Dębica, Gmina Dębica.

Zainteresowany mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie na dostawę i montaż zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę (o pojemności ok. 650 l), pompy ogrodowej z wężem i zraszaczem.

Wpłata mieszkańca wynosi 759,24 zł (wartość zestawu – 2.457,54 zł).

Nabór dodatkowy trwa do wyczerpania wolnych miejsc w Projekcie.

Deklarację przystąpienia do projektu można składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta/Gminy biorącej udział w Projekcie.

Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie i umowie z mieszkańcem, które dostępne są do pobrania poniżej:

  • Regulamin-uczestnictwa-w-Projekcie-nabor-dodatkowy-od-29.08.2023-r /POBIERZ/
  • Deklaracja-przystapienia-do-Projektu-nabor-dodatkowy-od-29.08.2023-r /POBIERZ/
  • Wzor-umowy-z-mieszkancem /POBIERZ/

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany jest przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, a współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

Back to top