Kolejne pieniądze na inwestycje w Gminach Związku - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z przyjemnością informuje, że projekty z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja szósta – PGR.

 • „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – PGR”
  • Wartość Projektu: 2,2 mln zł
  •  Wartość dofinansowania: 2,1 mln zł
  • Gminy uczestniczące w Projekcie: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Krempna, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Żyraków
 • „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
  • Wartość Projektu: 2,0 mln zł
  • Wartość dofinansowania: 1,9 mln zł
  • Gminy uczestniczące w Projekcie: Gmina Biecz, Gmina Kołaczyce, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, jako Wnioskodawca Projektu, zrzesza 22 Gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego, w tym na terenie 14 z tych Gmin funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). Przebudowa dróg objętych ww Projektami wpłynie na poprawę sytuacji osób zamieszkujących tereny, gdzie funkcjonowały PGR-y, poprzez:

 • transport produktów rolnych mieszkańcom z terenów, w których zlikwidowano PGR-y z woj. podkarpackiego do małopolskiego,
 • przejazd lub transport maszyn rolniczych,
 • umożliwienie przemieszczania się służb kryzysowych (karetki, osp, policja),
 • dojazd do obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, ośrodki rolnicze, obiekty sakralne, w tym szlak architektury drewnianej, muzea,
 • dostęp do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców obszarów PGR do odbywających się w miejscowościach, w których nie było PGR.

Dziękujemy wszystkim, którzy dostrzegli i wspierają nasze starania o poprawę jakości życia mieszkańców Gmin tworzących Związek.

Back to top