– Powstanie związku

W 1998 roku, 13 gmin dorzecza Wisłoki, liczącego 4 tysiące km2 i zamieszkałego przez ponad 600 tysięcy mieszkańców, zdecydowało się wspólnie rozpocząć pierwszy kompleksowy program poprawy czystości zlewni.

Ze względu na brak znaczących źródeł finansowania w tym okresie (Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, a więc samorządy nie dysponowały środkami unijnymi), kanalizacja była robiona odcinkami i okazjonalnie, stanowiąc duże wyzwanie. Lokalne władze wierzyły jednak w siłę współpracy i maksymy „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” i postanowiły rozpocząć wspólną budowę, rozbudowę i modernizację zbiorczych sieci kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ścieków w regionie. Początkowo w skład Związku wchodziło 13 gmin. Obecnie Związek zrzesza 22 gminy (Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków) obejmując obszar prawie 2,000 km2, zamieszkały przez 300,000 osób.

Panorama przełomu Wisłoki
Back to top