– Fotowoltaika MIASTO JASŁO

Projekt : „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych” realizowany w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Back to top