– „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”

Uczestnicy konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”

6 grudnia 2021r. w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencji pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, „Zielony Ład szansą dla samorządów Dorzecza Wisłoki”. W konferencji uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, poseł do parlamentu europejskiego Bogdan Rzońca, senatorowie RP: Alicja Zając, Zdzisław Pupa, posłowie na Sejm RP: Jadwiga Emilewicz, Urszula Pasławska, Fryderyk Kapinos, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący zarządu związku gmin dorzecza wisłoki Andrzej Czernecki, prezes firmy Efficon Ireneusz Ratuszniak, ekspert strategiczny Jacek Woźniak, oraz starości, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 35 jednostek samorządów terytorialnych województwa podkarpackiego i małopolskiego.

W dyskusji panelowej: „Współpraca terytorialna – szansą na wyższą jakość usług publicznych dla mieszkańców wspólnot samorządowych” uczestniczyli: z-ca dyrektora departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego Magdalena Łasak-Strutyńska, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda, prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym w urzędzie marszałkowskim województwa podkarpackiego Wojciech Magnowski, wójt gminy Sękowa, przewodnicząca forum wójtów, burmistrzów i prezydentów małopolski Małgorzata Małuch, prezes firmy efficon Ireneusz Ratuszniak, ekspert strategiczny Jacek Woźniak.

Podczas konferencji przedstawiciele 35 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego i małopolskiego podpisali Deklarację Współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Porozumienia Terytorialnego „DORZECZE WISŁOKI”.

Porozumienie terytorialne będzie mechanizmem integrującym na poziomie ponadlokalnym różne instrumenty terytorialne i formy wsparcia oraz współpracy, pomoże we wdrażaniu zintegrowanych projektów.

Deklarację wspólnego działania zgłosiły 32 gminy, 3 powiaty zamieszkiwane przez ponad 440 tyś. osób. Wstępnie zidentyfikowano potrzeby projektowe, których wartość przekracza kwotę 7 mld zł.

Idea Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest odpowiedzią na wyzwania Zielonego Ładu. Działania, które wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrują się na adaptacji do zmian klimatu, odnawialnych źródłach energii, rozwoju infrastruktury turystycznej, gospodarce wodno-ściekowej czy gospodarce odpadami.

Back to top