– Promotorzy Czystej Energii

Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON

12 października 2021 r. w Poznaniu, podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON nastąpiło uroczyste wręczenie prestiżowych nagród za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska.

Decyzją Kapituły, której przewodniczył prof. Maciej Nowicki były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej, laureatami Konkursu „Promotor Czystej Energii” w kategorii OSOBOWOŚĆ zostali Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Maria Lignar Dyrektor Biura Związku. W konkursie nagradzane są inicjatywy, mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w bieżącej edycji na szczególną uwagę zasłużył całokształt realizowanych działań w temacie zrównoważonej energii.

Nagrodzeni podkreślili, że na uzyskane wyróżnienie, oprócz osobistego zaangażowania, składa się solidarna współpraca burmistrzów i wójtów gmin tworzących Związek oraz aktywne działania zespołu pracowników Związku.
Efektem solidarnej, przeszło 20 letniej współpracy wszystkich samorządów zrzeszonych w Związku jest realizacja przedsięwzięć o wartości ponad 511 mln zł, w tym:

 • 9626 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych
 • 867 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych
 • 103 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej
 • 55 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
 • 26 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
 • 750 km sieci kanalizacji sanitarnej
 • 200 km sieci wodociągowej
 • 17 wybudowanych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, w tym OŚ w Jaśle
 • 2 zmodernizowane stacje uzdatniania wody, w tym SUW w Jaśle
 • w trakcie realizacji jest między innymi:
  • wymiana przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem na: kotły gazowe w 900 gospodarstwach, na kotły na biomasę w 37 gospodarstwach, wymiana węzłów ciepłowniczych w 3 budynkach jednorodzinnych oraz 11 budynkach wielorodzinnych,
  • rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości 13,6 km oraz sieci wodociągowej o długości 5,1 km
 • liczne projekty w zakresie w zakresie edukacji ekologicznej, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne z udziałem młodzieży na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii oraz konkursy ekologiczne i akcje tj. „Mini Szczyt Klimatyczny” czy coroczne „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.
Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Zdjęcie osób nagrodzonych podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON
Dyplom "Promotorzy czystej energii" w kategorii Osobowość
Dyplom "Promotorzy czystej energii" w kategorii Osobowość
Back to top