Pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wzięli udział w spotkaniu informacyjno-warsztatowym Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

3 lipca br. w Muzeum Palace będącym filią Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-warsztatowym Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Program składał się z dwóch części:
część I dotyczyła specyfiki programu współpracy transgranicznej, potencjalnych działań do realizacji a także harmonogramu planowanych naborów wniosków standardowych i małych projektów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Prowadzącymi byli przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg Polska-Słowacja w województwie małopolskim oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry zarządzającego Funduszem Małych Projektów.
Część druga były to warsztaty podczas, których uczestnicy pracowali z wyzwaniami tworząc rozwiązania dot. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej i cyfrowej w projektach transgranicznych. Wypracowane efekty prac w grupach zostały zaprezentowane na forum wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu.

Na zakończenie nasi przedstawiciele obejrzeli ekspozycję muzealną wykorzystującą różne sposoby prezentacji eksponatów, pamiątek oraz wysłuchali historii tego szczególnego miejsca pamięci.

Back to top
Verified by MonsterInsights