Pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uczestniczyli w warsztatach informacyjno-promocyjnych „Partnerstwo na Pograniczu – Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027” - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w dniu 25 czerwca br. uczestniczyli w warsztatach informacyjno-promocyjnych „Partnerstwo na Pograniczu - Program Interreg Polska - Słowacja 2021-2027”

Pracownicy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w dniu 25 czerwca br. uczestniczyli w warsztatach informacyjno-promocyjnych „Partnerstwo na Pograniczu – Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027”, zorganizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Słowacja w Rzeszowie.

Back to top
Verified by MonsterInsights