Podsumowanie akcji pn.„Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna” - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach działalności o charakterze edukacyjnym zrealizował akcję „Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno informacyjna”, dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Akcja jest kontynuacją prowadzonej od 2012r. akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” i ma na celu propagowanie czystego powietrza, przeciwdziałanie emisjom poprzez termomodernizację budynków, wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła, wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej. Poprzez edukację ekologiczną Związek chce wpłynąć na zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja miała za zadanie zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii.

Wydarzenie skierowane było w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Projekt realizowany był od stycznia 2024r., a udział w nim wzięło ponad 4000 uczniów ze 111 szkół podstawowych i średnich z terenu 22 gmin Związku.

W ramach akcji zaproszono uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w:

 •  „biegu po zdrowie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w kategoriach „dziewcząt” i „chłopców”, realizowanego w dwóch etapach,
 • konkursach plastycznych dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych oraz dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych.

W dniu 24 maja 2024r. na Rynku w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie akcji, którego zwieńczeniem była impreza plenerowa.

O godzinie 9:00 na stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle odbył się bieg finałowy „biegu po zdrowie”. W biegu udział wzięło 44 dziewczynki i 44 chłopców.

Zwycięzcy w kategorii „Dziewczynki”
I miejsce – Zuzanna Studniarz, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej
II miejsce – Emilia Szulborska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach
III miejsce – Zuzanna Danisz, Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Zwycięzcy w kategorii „Chłopcy”
I miejsce – Rafał Papiernik, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach
II miejsce – Oskar Socha, Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach
III miejsce – Tomasz Witek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
III miejsce – Arkadiusz Zbylut, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej

W godzinach 10:00 – 12:00 na Rynku w Jaśle zwycięzcy eliminacji gminnych w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych w kategorii klas IV – VI wzięli udział w drugim etapie konkursu. Uczniowie wykonywali prace przy sztalugach, kredkami olejowymi.

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych:
I miejsce – Iga Romanek, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
II miejsce – Zuzanna Piotrowska, Szkoła Podstawowa w Szebniach
III miejsce – Magdalena Jeż, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołpinach

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Patrycja Pabis, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy
II miejsce – Elena Ornalik, Szkoła Podstawowa w Krempnej
III miejsce – Julia Pęcak, Szkoła Podstawowa w Faliszówce

Następnie na Płycie jasielskiego rynku, na scenie zaprezentowany został przez Teatr Kultureska spektakl o tematyce ekologicznej pt. „Ekonolulu”. Na scenie odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w „biegu po zdrowie” oraz w konkursach plastycznych, a także koncert Mateusza Mijala.

Równolegle na Płycie jasielskiego rynku uczestnicy mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty stoisk i warsztatów:

 • Mobilne laboratorium POLoNEs – Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji.
 • Warsztaty plastyczne z zakresu twórczego malowania farbami na bawełnianych torbach.
 • Warsztaty pierwszej pomocy przeprowadzone przez Słowacki Czerwony Krzyż.
 • QUIZ ekologiczny.
 • Gry i zabawy przeprowadzone przez Teatr Kultureska.
 • Malowanie kredą dla przedszkolaków.
 • Generator Nauki w Jaśle – stoisko z eksperymentami naukowymi.
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach- stoisko klas mundurowych.
 • Urząd Miasta Jasła – stoisko „Spacer po Jaśle”

Podczas imprezy plenerowej w dniu 24 maja 2024r. w Jaśle udział wzięło blisko 850 przedszkolaków i uczniów z terenu gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W uroczystości uczestniczyli Pani Alicja Dubas Kierownik Biura Zarządu WFOŚIGW w Rzeszowie, przedstawiciele gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, którzy wspólnie z Panem Andrzejem Czerneckim – Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wręczali zwycięzcom nagrody.

Gratulujemy nagrodzonym laureatom „biegu po zdrowie” oraz konkursów plastycznych.

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli i uczniów

Back to top