Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

zielona planeta ziemia

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, planowanego do realizacji w miesiącach styczeń – listopad 2023r.

Projekt ma na celu:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska,
  • rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody,
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska,
  • zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne,
  • tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Projekt obejmuje przeprowadzenie działań w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I (klasy I-IV szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line i utworzenie Klubu Ekologa.
  • Kategoria II (klasy V-VIII szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, a następnie w grze on-line.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 13 443 70 20.

załączniki:

Back to top