– Konsultacje społeczne projektu dokumentu pod nazwą: STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030

Szanowni Państwo

Zapraszamy mieszkańców gmin i powiatów Interesariuszy Strategii, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą: .

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/

Projekt dokumentu STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030 jest dostępny pod linkiem: <STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030>

Ponadto Strategia w wersji papierowej znajduje się do wglądu w Biurze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Towarowa 29 38-200 Jasło w Sekretariacie w godzinach pracy Związku.

Obszar geograficzny, którego dotyczy Strategia rozwoju ponadlokalnego tworzony jest przez gminy:
Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków i został przedstawiony na dołączonym rysunku.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022 r. do godz. 24:00.
Uwagi wynikające z procesu konsultacji zostaną rozpatrzone, a sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do informacji publicznej na stronie: www.wisloka.pl.

Ponadto zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

  1. W dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
  2. W dniu 22.06.2022 r. o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe) , które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie www.wisloka.pl
  3. W dniu 21.07.2022 r. o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/ygm-pdhk-fbn

Zachęcam do udziału konsultacjach.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Back to top