KOLEJNY ROK DZIAŁANIA KLUBÓW EKOLOGA PROJEKT Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Za nami kolejny rok działania Klubów Ekologa założonych w związku z realizacją Projektu pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.
To projekt o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Projekt miał na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Projekt był inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego. Projekt przyczynił się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

Projekt dofinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W projekcie udział wzięło 2440 uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 22 gmin Związku tj.: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz Miasto Jasło i Miasto Dębica.

Rezultatem realizacji Projektu było powstanie Klubów Ekologa w każdej z 22 gmin Związku. Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach m.in. oglądali filmy dotyczące ochrony środowiska, omawiali zagadnienia związane z przyrodą, brali udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązywali ekologiczne rebusy, quizy, przeprowadzali eksperymenty, obchodzili światowe dni związane z ekologią jak Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi, Święto Polskiej Niezapominajki. Uczniowie tworzyli przyrodnicze gazetki ścienne, organizowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci, sadzili i pielęgnowali rośliny wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych, poznawali zwierzęta i ptaki żyjące w najbliższym otoczeniu, usystematyzowali swoją wiedzę dotyczącą recyklingu, szukali odpowiedzi na pytanie: Skąd się wzięła woda na Ziemi? zajmowali się zagadnieniami dotyczącymi suszy i powodzi.

W ramach ostatnich zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów sprawdzali swoją wiedzę z zakresu ekologii poprzez zabawę, do tego celu wykorzystano QUIZY i GRY zamieszczone w serwisie edukacyjnym pod adresem www.mojkawalekswiata.pl.

Serdecznie dziękujemy Opiekunom oraz Członków Klubów Ekologa za całą pracę włożoną w działania Klubów. Mamy pewność, że wiedza pozyskana podczas realizacji różnorodnych działań będzie przez Was wykorzystywana każdego dnia, również podczas wakacji.

Życzymy Opiekunom i Klubowiczom udanych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń i odkryć przyrodniczych podczas wakacyjnych wycieczek.

logotyp ZGDW
nfosigw
Back to top
Verified by MonsterInsights