– Zielony Ład

Uczestnicy posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu

Tematem ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu była rola samorządów terytorialnych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski na przykładzie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki.

W obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie i stopniowego odcinania się Europy od dostaw surowców z Rosji musimy pamiętać, że rodzime źródła energii są najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Transformacja energetyczna w kierunku gospodarki zeroemisyjnej ma swoje głębokie podstawy w ekonomii, ale także w zakresie budowania struktury bezpieczeństwa – co szczególnie wyraźnie widzimy obecnie.
Dostrzeżone zostały działania Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który zrzesza 22 gminy z województwa podkarpackiego i małopolskiego i od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska realizując wspólne projekty (retencja, wzrost produkcji energii z OZE, zmniejszenie emisji CO2, infrastruktura wodno-kanalizacyjna).

Dzięki tej współpracy udało się już zrealizować m.in. 10 200 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 103 w budynkach użyteczności publicznej, 49 instalacji fotowoltaicznych na obiektach sportowych, szkołach, urzędach, oczyszczalniach ścieków, a także ich termomodernizację. Od marca 2021 r. wymieniono 906 kotłów!
W ramach obecnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki przygotowywane są projekty o łącznej wartości 7 miliardów zł. Ważna kwestią dla tego typu inicjatyw ponadlokalnych jest również przygotowywana nowelizacja ustawy o OZE w zakresie funkcjonowania klastrów energii. Szczególnie dyskusyjną kwestią jest proponowany w projekcie limit łącznej mocy zainstalowanych instalacji w klastrze wynoszący 100 MW, na co wskazywali przedstawiciele samorządów obecni na posiedzeniu.

W posiedzeniu, prowadzonym przez Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu Panią Jadwigę Emilewicz, uczestniczyli Pan Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, a także Pan Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Pan Grzegorz Gotfryd Członek Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Wójt Gminy Szerzyny oraz Pan Grzegorz Reguła Zastępca Wójta Gminy Żyraków i Pani Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze.

  • Prezentacja Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na temat: Jak samorządy terytorialne mogą partycypować w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego Polski? Przykład Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecza Wisłoki /LINK/
  • Nagranie wideo z posiedzenia dostępne jest na stronie Sejmu /LINK/
Back to top