– Realizacja projektu w Gminach – ETAP I

fundusz spójności
logotyp gminy Dębowiec
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/05
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec”

Zadanie 4.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Folusz
Zadanie 4.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzielec – Radość
Zadanie 4.3. Budowa magistrali wody Folusz – Dobrynia
Zadanie 4.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecze
Zadanie 4.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Dębowiecka, Dębowiec – Dąbrowy

Zakres prac – wybudowano 17 km sieci wodociągowej oraz 24,4 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 139 176 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – maj 2009

Budowa sieci wodociągowych umożliwiła podłączenie 560 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę i poprawiła pewność jej dostaw, a budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1740 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/06
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w gminie Dębowiec”

Zadanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja SUW w m. Dębowiec

Zakres prac – modernizacja polegała na zastosowaniu pełnego procesu uzdatniania wody w miejsce stosowanego dotychczas jedynie procesu dezynfekcji.

 • Wartość przedsięwzięcia – 226 900 euro w tym:
  84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – marzec 2009

fundusz spójności
logotyp gminy Dębica
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/04
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Dębica”

Zadanie 3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podgrodzie i Latoszyn
Zadanie 3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pustków-Kochanówka, Brzeźnica

Zakres prac – wybudowano 52,6 km kanalizacji sanitarnej i 21 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 219 068 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła możliwość podłączenia 3910 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.  

fundusz spójności
logotyp gminy Czarna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna”

Zadanie 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Podgórze
Zadanie 2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Zarzecze
Zadanie 2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna
Zadanie 2.4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarna

Zakres prac – wybudowano 41 km kanalizacji sanitarnej i 30 przepompowni ścieków oraz rozbudowano i modernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Czarna

Wartość przedsięwzięcia – 2 051 019 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2170 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, natomiast rozbudowa i modernizacja oczyszczalni zapewniła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Czarna.

fundusz spójności
logotyp gminy Brzostek
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek”
Zadanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Klecie

Zakres prac – gruntownie rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Klecie

Wartość przedsięwzięcia – 838 720 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2008

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Brzostek

Back to top