– Realizacja projektu w Gminach – ETAP I

fundusz spójności
logotyp gminy Kołaczyce
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/11
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce”

Zadanie 10.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w m. NawsieKołaczyckie „Szkotnia”
Zadania 10.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajowice
Zadanie 10.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździedza
Zadanie 10.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – SPZOZ
Zadanie 10.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – CPN
Zadanie 10.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadka
Zadanie 10.7. Wymiana studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci w m. Kołaczyce
Zadanie 10.8. Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w m. Kołaczyce

Zakres prac – zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano 20,8 km kanalizacji sanitarnej, 0,4 km sieci wodociągowej, 0,5 km kanalizacji deszczowej, 4 przepompownie ścieków oraz wymieniono 280 szt. studzienek kanalizacyjnych

Wartość przedsięwzięcia – 1 077 064 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 850 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w Gminie Kołaczyce.

fundusz spójności
Herb Gminy Jedlicze
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/09
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze”

Zadanie 8.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarnowiec

Zakres prac – wybudowano 8,2 km kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 349 414 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – maj 2008

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/10
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze”

Zadanie 9.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka
Zadanie 9.2. Budowa kolektora tłocznego Moderówka – Męcinka wraz z przepompownią

Zakres prac – wybudowano 25,8 km kanalizacji sanitarnej oraz 11 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 648 650 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2009

Zrealizowane na terenie gminy inwestycje umożliwią podłączenie 2020 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

fundusz spójności
Herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/08
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło”

Zadanie 7.1. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście Jasło
Zadanie 7.2. Modernizacja SUW w mieście Jasło

Zakres prac – w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody wybudowano nową linię technologicznej koagulacji wody, wybudowano zbiornik wody czystej o pojemności 5 000 m3 wraz z pompownią sieciową, zmodernizowano istniejące budynki oraz wykonano sterowanie i automatykę całego procesu uzdatniania wody. Wymieniono także najstarsze odcinki sieci wodociągowej w mieście o łącznej długości 10,1 km.

Wartość przedsięwzięcia – 7 211 390 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – październik 2009

Modernizacja zapewniła poprawę jakości wody uzdatnionej i jej stabilność, poprawę sterowalności i kontroli procesu technologicznego, obniżenie energochłonności i zabezpieczenie równomiernych dostaw wody.

fundusz spójności
Herb gminy Jasło
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/07
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło”

Zadanie 6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierówka
Zadanie 6.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimna Woda
Zadanie 6.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szebnie
Zadanie 6.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niepla
Zadanie 6.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chrząstówka
Zadanie 6.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Zadanie 6.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osobnica
Zadanie 6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niegłowice
Zadanie 6.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzyście
Zadanie 6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łaski i Sobniów
Zadanie 6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółków
Zadanie 6.12. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Trzcinica
Zadanie 6.13. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szebnie

Zakres prac – wybudowano 2 oczyszczalnie ścieków oraz 190 km kanalizacji sanitarnej i 47 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 11 957 183 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 8300 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowane 2 oczyszczalnie umożliwiają prawidłowe oczyszczenie ścieków

Back to top