Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

fundusz spójności
Herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/08
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło”

Zadanie 7.1. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście Jasło
Zadanie 7.2. Modernizacja SUW w mieście Jasło

Zakres prac – w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody wybudowano nową linię technologicznej koagulacji wody, wybudowano zbiornik wody czystej o pojemności 5 000 m3 wraz z pompownią sieciową, zmodernizowano istniejące budynki oraz wykonano sterowanie i automatykę całego procesu uzdatniania wody. Wymieniono także najstarsze odcinki sieci wodociągowej w mieście o łącznej długości 10,1 km.

Wartość przedsięwzięcia – 7 211 390 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – październik 2009

Modernizacja zapewniła poprawę jakości wody uzdatnionej i jej stabilność, poprawę sterowalności i kontroli procesu technologicznego, obniżenie energochłonności i zabezpieczenie równomiernych dostaw wody.

fundusz spójności
Herb gminy Jasło
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/07
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło”

Zadanie 6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierówka
Zadanie 6.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimna Woda
Zadanie 6.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szebnie
Zadanie 6.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niepla
Zadanie 6.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chrząstówka
Zadanie 6.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Zadanie 6.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osobnica
Zadanie 6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niegłowice
Zadanie 6.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzyście
Zadanie 6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łaski i Sobniów
Zadanie 6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółków
Zadanie 6.12. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Trzcinica
Zadanie 6.13. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szebnie

Zakres prac – wybudowano 2 oczyszczalnie ścieków oraz 190 km kanalizacji sanitarnej i 47 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 11 957 183 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 8300 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowane 2 oczyszczalnie umożliwiają prawidłowe oczyszczenie ścieków

fundusz spójności
logotyp gminy Dębowiec
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/05
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec”

Zadanie 4.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Folusz
Zadanie 4.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzielec – Radość
Zadanie 4.3. Budowa magistrali wody Folusz – Dobrynia
Zadanie 4.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecze
Zadanie 4.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Dębowiecka, Dębowiec – Dąbrowy

Zakres prac – wybudowano 17 km sieci wodociągowej oraz 24,4 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 139 176 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – maj 2009

Budowa sieci wodociągowych umożliwiła podłączenie 560 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę i poprawiła pewność jej dostaw, a budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1740 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/06
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w gminie Dębowiec”

Zadanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja SUW w m. Dębowiec

Zakres prac – modernizacja polegała na zastosowaniu pełnego procesu uzdatniania wody w miejsce stosowanego dotychczas jedynie procesu dezynfekcji.

 • Wartość przedsięwzięcia – 226 900 euro w tym:
  84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – marzec 2009

fundusz spójności
logotyp gminy Dębica
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/04
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Dębica”

Zadanie 3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podgrodzie i Latoszyn
Zadanie 3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pustków-Kochanówka, Brzeźnica

Zakres prac – wybudowano 52,6 km kanalizacji sanitarnej i 21 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 219 068 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła możliwość podłączenia 3910 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.  

Back to top