Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/wisloka/ftp/wisloka.pl/wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Parser.php on line 1927

– Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

fundusz spójności
logotyp gminy Osiek Jasielski
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/13
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski”

Zadanie 12.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czekaj
Zadanie 12.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Załęże
Zadanie 12.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świerchowa
Zadanie 12.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiek Jasielski
Zadanie 12.5. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Załęże
Zadanie 12.6. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Świerchowa
Zadanie 12.7. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Osiek Jasielski

Zakres prac – wybudowano 3 oczyszczalnie ścieków, 34,4 km kanalizacji sanitarnej i 16 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 3 154 497 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1990 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a wybudowane oczyszczalnie ścieków umożliwiają prawidłowe ich oczyszczenie.

fundusz spójności
Herb Gminy Krempna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/12
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna”

Zadanie 11.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krempna i Kotań
Zadanie 11.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Krempna

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków, 10 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 137 714 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 740 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, natomiast wybudowana oczyszczalnia ścieków pozwala na prawidłowe ich oczyszczenie.

fundusz spójności
logotyp gminy Kołaczyce
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/11
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce”

Zadanie 10.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w m. NawsieKołaczyckie “Szkotnia”
Zadania 10.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajowice
Zadanie 10.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździedza
Zadanie 10.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – SPZOZ
Zadanie 10.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – CPN
Zadanie 10.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadka
Zadanie 10.7. Wymiana studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci w m. Kołaczyce
Zadanie 10.8. Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w m. Kołaczyce

Zakres prac – zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano 20,8 km kanalizacji sanitarnej, 0,4 km sieci wodociągowej, 0,5 km kanalizacji deszczowej, 4 przepompownie ścieków oraz wymieniono 280 szt. studzienek kanalizacyjnych

Wartość przedsięwzięcia – 1 077 064 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 850 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w Gminie Kołaczyce.

fundusz spójności
Herb Gminy Jedlicze
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/09
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze”

Zadanie 8.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarnowiec

Zakres prac – wybudowano 8,2 km kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 349 414 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – maj 2008

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/10
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze”

Zadanie 9.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka
Zadanie 9.2. Budowa kolektora tłocznego Moderówka – Męcinka wraz z przepompownią

Zakres prac – wybudowano 25,8 km kanalizacji sanitarnej oraz 11 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 648 650 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2009

Zrealizowane na terenie gminy inwestycje umożliwią podłączenie 2020 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Back to top