– wodno-kanalizacyjne

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt I
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne w gminie Pilzno”
Kontrakt II
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa w gminie Pilzno”
Kontrakt nr XXIII
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipinach w Gminie Pilzno”

Zakres prac – wybudowano prawie 18 km sieci wodociągowej, 2 hydrofornie i zbiornik wody oraz 7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej i 2 przepompownie ścieków; prace prowadzone były w miejscowościach: Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Lipiny oraz Słotowa

Wartość inwestycji (bez VAT) 4,6 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 2,9 mln zł

W wyniku zrealizowanych inwestycji z wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzysta blisko 900 osób, natomiast z sieci wodociągowej około 500 osób.

 

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Jedlicze
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XV
„Budowa przepompowni P2 w Męcince wraz z kolektorem tłocznym w Gminie  Jedlicze”
Kontrakt XVI
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających oraz montaż ściany stalowej”
Kontrakt XVII
„Zakup kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu”

Zakres prac – wykonano 2,3 km kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano przepompownię ścieków w miejscowości Jedlicze-Męcinka. Przeprowadzono również modernizację oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegającą na naprawie aeratorów napowietrzających,  montażu ściany stalowej uniemożliwiającej przedostawanie się surowych ścieków do osadnika wtórnego oraz  wyposażeniu w  kompletny węzeł higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych.

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,1 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 0,7 mln zł

Zrealizowane inwestycje pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów ściekowych oraz stabilizacje osadu.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Gmina Dębica
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt III
„Budowa wodociągu Gmina Dębica – Południe – etap I – sieć wodociągowa w Latoszynie”
Kontrakt IV
„Budowa wodociągu Gmina Dębica – Południe – etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem głównym”
Kontrakt V
„Poprawa jakości wody dla terenów górskich – sieć wodociągowa dosyłowa do Nagawczyny w miejscowości Zawada i Nagawczyna w gminie Dębica”

Zakres prac – wybudowano ponad 74 km sieci wodociągowej, 5 hydroforni i zbiornik wody w miejscowościach: Latoszyn, Stobierna, Stasiówka, Nagawczyna i Zawada

Wartość inwestycji (bez VAT) 11,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,1 mln zł

W wyniku realizacji projektu, do wybudowanej sieci wodociągowej podłączonych zostanie 3000 mieszkańców.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
herb gminy Chorkówka
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XXI
„Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki wraz z robotami towarzyszącymi w Gminie Chorkówka”
Kontrakt XXII
„Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany – Sulistrowa- Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa w Gminie Chorkówka”

Zakres prac – wybudowano prawie 15 km sieci wodociągowej, w tym: 3,2 km wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, 11,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kobylany, Sulistrowa i Draganowa

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,9 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,2 mln zł

Zrealizowana inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej około 400 mieszkańców.

Back to top