– OZE

Podpisanie umowyW dniu 23.07.2020r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisane zostały kolejne dwie umowy na wykonanie zadań związanych z budową wymiennikowni ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Jasła, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne INSBUD z Jasła reprezentował Jerzy Piątek, właściciel firmy.
Zakres projektu w części dotyczącej budynków wielorodzinnych obejmuje budowę 11 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi w częściach wspólnych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła. Podpisane umowy dotyczą realizacji następujących zadań:
– Część III – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 130 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Franciszkańskiej 2 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku – do węzłów pomiarowych zlokalizowanych na klatkach schodowych włącznie.
Wartość robót to 117 008,59 zł brutto;
– Część VII – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 81,20 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Kościuszki 31 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku – do węzłów regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.
Wartość robót to 129 156,85 zł brutto.
Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.

 

Zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 08.07.2020r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisane zostały dwie pierwsze umowy na wykonanie zadań związanych z budową wymiennikowni ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Jasła, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast Wykonawcę, konsorcjum firm: ECORESBUD Sp. z o.o. z Jasła oraz Rafał Nowak – Usługi Wodno-Kanalizacyjne C.O. i GAZ z Łężyn reprezentował Zbigniew Palacz, Prezes Zarządu firmy ECORESBUD.
Zakres projektu w części dotyczącej budynków wielorodzinnych obejmuje budowę 11 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi w częściach wspólnych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła. Podpisane umowy dotyczą realizacji następujących zadań:
– Część I – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 129,10 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Kościuszki 53 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku – do węzłów.
Wartość robót to 288 603,76zł brutto;
– Część VIII – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 137,60 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Kościuszki 57 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku – do węzłów regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.

Wartość robót to 312 426,94zł brutto.
Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.

Zgłoszenia gwarancyjne oraz pomoc techniczna

Zgłaszanie usterek i możliwość uzyskania porady technicznej

W związku z faktem, iż instalacje wykonywane były przez trzech Generalnych Wykonawców usterki oraz ich podejrzenie należy zgłaszać swojemu Wykonawcy:

1. Gwarantowi tj.:PBU WIKTOR Sp. j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k. Częstochowa w następujący sposób:

Wszelką korespondencję można kierować na adres:
PBU WIKTOR Sp. j.
ul. Kolejowa 8
97-500 Radomsko

ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k.
ul. Poselska 30
42-200 Częstochowa

2. Gwarantowi tj.: EKOPROGRAM

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 508 333 554
 • poprzez e-mail pod adresem: serwis@sunprogres.pl
 • Wszelką korespondencję można kierować na adres:

EKOPROGRAM
ul. Oświęcimska 99
32-651 Nowa Wieś

3. Gwarantowi tj.: Energia Polska S.A.

 • telefonicznie pod numerem telefonu: 785 111 076
 • poprzez e-mail pod adresem: info@energiapolska.pl
 • Wszelką korespondencję można kierować na adres:

Energia Polska S.A.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków

UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszt pokrywa użytkownik.

Okres gwarancji wynosi 10 lat od daty odbioru instalacji.

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany był na terenie 5 gmin: Brzostek, Czarna, Dębowiec, Krempna i Skołyszyn.

Koszty realizacji projektu

 • Całkowita wartość projektu – 12,4 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne – 11,1 mln zł
 • Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9,5 mln zł

W ramach Projektu wykonano następujące inwestycje:

 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej”,
 • „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Starej Jastrząbce”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Żdżarach”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Borowej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chotowej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Głowaczowej”,
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Róży”,
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu”
 • „Termomodernizację budynku remizy OSP w Krempnej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Święcanach”
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej”,
 • „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym”
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonicy”
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lisowie”,
 • „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przysiekach”

Cele Projektu:

 • ochrona środowiska – ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności poprawa stanu technicznego obiektów,
 • zwiększenie efektywności zarządzania energią,
 • ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynkach,
 • oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię.

 

Back to top