– Kolektory słoneczne

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Szerzyny
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Szerzyny w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 295 domach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej:

 • Wiejski Dom Kultury w Czermnej,
 • Ośrodek Zdrowia w Ołpinach,
 • Ośrodek Zdrowia w Szerzynach,
 • Ośrodek Zdrowia w Czermnej,
 • Zespół Szkół w Czermnej,
 • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Czermnej,
 • Zespół Szkół w Szerzynach,
 • Zespół Szkół w Ołpinach.

Ponadto na budynkach Urzędu Gminy i oczyszczalni ścieków w Szerzynach wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 105 kWp

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Szerzyny – 3,6 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Skołyszyn
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Skołyszyn w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 478 domach prywatnych i 4 obiektach użyteczności publicznej:

 • Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach,
 • Ośrodek Zdrowia w Harklowej,
 • Dom Ludowy i Ośrodek Zdrowia w Święcanach.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Skołyszyn – 4,8 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Sękowa
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Sękowa w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 283 domach prywatnych i 4 obiektach użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa w Sękowej,
 • Szkoła Podstawowa w Siarach,
 • Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej,
 • Dom Pomocy Społecznej w Sękowej.

Ponadto na budynku Szkoły Podstawowej w Sękowej wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 20 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Sękowa – 3,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Pilzno
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Pilzno w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 600 domach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej:

 • Zespół Szkół w Pilźnie,
 • Przedszkole Publiczne w Pilźnie,
 • Zespół Szkół w Dobrkowie,
 • Przedszkole Publiczne w Dobrkowie,
 • Zespół Szkół w Strzegocicach,
 • Zespół Szkół w Łękach Dolnych,
 • Publiczne Gimnazjum w Pilźnie,
 • Przedszkole w Słotowej.

Ponadto na budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 15 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Pilzno – 6,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top