Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

zenie realizacji III etapu Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

Podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Osiek Jasielski

W dniu 30.05.2022r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w trybie zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Stachurski, Wójt Gminy Osiek Jasielski, natomiast Wykonawcę, firmę MULTIKOP Sp. z o.o., z Strzeszyna reprezentował Marcin Soczek, Wiceprezes.

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 8.836.320,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski, w tym:

  • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń,
  • budowę sieci sanitarnej kanalizacji o długości ok. 13,5 km.

Terminy realizacji:

  • projekt do 30.05.2023r.
  • roboty budowlane do 30.11.2024r.
Back to top