– Bezpłatne szkolenie pt.: Zielono – niebieska infrastruktura jako narzędzie do zapobiegania oraz walki z niekorzystnymi zmianami klimatu na obszarach zabudowanych

naturalna przyroda w mieście
fot. Maria Lignar

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIE pt.: ZIELONONIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU NA OBSZARACH ZABUDOWANYCH, organizowanego w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

SZKOLENIE odbędzie się
27 CZERWCA 2022 r.
– godz.: 9.30-10.00 – Rejestracja/logowanie
– godz. 10.00 – Rozpoczęcie SZKOLENIA

TEMATYKA SZKOLENIA, to:

  • Jak zwiększyć odporność gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz jak adaptować gminy do tych zmian? Co robić by podnieść świadomość mieszkańców na temat zmian klimatu?
  • Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury? Czyli rzecz o przeciwdziałaniu suszy i powodzi, zarządzaniu wodami opadowymi, dostosowania roślin do zmieniających się warunków klimatycznych.
  • Przedstawimy też możliwości dostosowania budynków pod kątem poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy:

  • w zakresie zmian klimatu,
  • o celach i sposobach ich łagodzenia
  • o metodach adaptacji i mitygacji.

Szczególnie zapraszamy: architektów, inżynierów nadzoru, urzędników, projektantów, wykonawców oraz inwestorów; lokalnych eko-liderów.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

  • dr inż. Ewa Walter

architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki, 15 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

  • mgr inż. Aleksander Lech

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  • dr inż. Marta Weber-Siwirska

Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz prezes zarządu i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

  • Magdalena Biela

Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach. Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, Polskiego Stowarzyszenie Dachy Zielone, SAK. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni.

Więcej informacji i rejestracja: https://zielonainfrastruktura.abrys.pl/

Back to top