– Aktualne projekty i plany

Obecnie Związek realizuje projekty warte około 70 milionów złotych, w tym m.in. kolejne etapy programu poprawy czystości zlewni Wisłoki (dalsza rozbudowa kanalizacji i wodociągów), termomodernizację kolejnych szkół i budynków użyteczności publicznej a także tzw. projekty parasolowe, będące kontynuacją prowadzonej przez Związek walki ze smogiem. Trwają także działania edukacyjne, w tym projekt dotyczący ochrony zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki oraz budowa pierwszego w regionie Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle.

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę, budowę sieci ścieżek rowerowych, wsparcie rozwoju ekoturystyki, wymianę oświetlenia ulicznego, opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla regionu, a także wzmocnienie wymiany doświadczeń i współpracy z polskimi i zagranicznymi samorządami i organizacjami.

debata nad Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Back to top