– 2020 – grudzień

fundusz spójności
logotyp gminy Szerzyny
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/19
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Szerzyny”

Zadanie 18.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ołpiny – Szerzyny
Zadanie 18.2 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szerzyny

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków orz 31,8 km kanalizacji sanitarnej i 11 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 406 264 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2030 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

fundusz spójności
logotyp gminy Skołyszyn
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/17
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn”

Zadanie 16.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skołyszyn
Zadanie 16.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przysieki
Zadanie 16.3 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Przysieki

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 21,5 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 584 245 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
październik 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1680 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/18
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn”

Zadanie 17.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kunowa, Pusta Wola, Przysieczki, Harklowa

Zakres prac – wybudowano 34,1 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 873 610 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – czerwiec 2009

fundusz spójności
logotyp gminy Sękowa
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/16
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Sękowa”

Zadanie 15.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Męcina Wielka i Wapienne
Zadanie 15.2. Budowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 11,3 km kanalizacji sanitarnej
i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 719 164 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – listopad 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 440 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji , natomiast wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

fundusz spójności
logotyp gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/14
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilzno”

Zadanie 13.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne
Zadanie 13.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie Machowskie
Zadanie 13.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zwiernik
Zadanie 13.4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pilzno

Zakres prac – wybudowano 61,8 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 455 656 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – kwiecień 2009

Budowa sieci wodociągowej stworzyła dla 2050 mieszkańców możliwość podłączenia się do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę, natomiast modernizacja oczyszczalni poprawiła efektywność jej działania i umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/15
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Pilzno”

Zadanie 14.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno – ul. 3 Maja

Zakres prac – wybudowano 7,7 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 360 648 euro w tym:

 • 84% środki Funduszu Spójności
 • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – listopad 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 450 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji

Back to top