Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Podpisano Umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej

W dniu 9 sierpnia 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, Firmę Usługi Remontowo-Budowlane KOL-BUD  z Nawsia Brzosteckiego  reprezentowała Anna Grygiel-Kolman.  
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 499 920,94 zł brutto.

• Informacja własna • sierpień 2017 •

Podpisano Umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu

W dniu 26 kwietnia 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Firmę Handlowo-Usługowo-Wytwórczą „ELBUD-2” s.c. z Gorlic  reprezentował Rafał Bugno.  
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 1 355 834,99 zł brutto.

• Informacja własna • kwiecień 2017 •

Podpisanie Umowy na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu Projektu

W dniu 23.03.2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Bico Group z Warszawy Umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował  Tomasz Przybylski. Wartość usługi to 288 603,51


• Informacja własna • marzec 2017 •

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 29.12.2016r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres II”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 12,4 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie pięciu gmin: Brzostek, Czarna, Dębowiec, Krempna i Skołyszyn

• Informacja własna • styczeń 2017 •