Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Harklowej

W dniu 21 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, „GOR-BUD” s.c. z Gorlic reprezentował Jerzy Osioł Zawadowicz.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 824 595,59 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Budynku Komunalnego w Czeluśnicy

W dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Komunalnego w Czeluśnicy – Szkoła Niepubliczna”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Firmę Budowlano-Remontową MAD-BUD z Dąbrówki reprezentował Grzegorz Madej.  
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 719 416,73 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiec 2017 •

Podpisano umowę na termomodernizację Szkoły w Jodłowej

W dniu 14 czerwca 2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na realizację zadania „Termomodernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, Zakład Remontowo-Budowlany z Tarnowa reprezentował Mrosław Zięcina.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 897 014,03 zł brutto.

• Informacja własna • czerwiecj 2017 •

Podpisanie Umowy na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu Projektu

W dniu 23.03.2017r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy Bico Group z Warszawy Umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz  Jan Czubik Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę reprezentował  Tomasz Przybylski. Wartość usługi to 288 603,51

• Informacja własna • marzec 2017 •

Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 13.02.2017r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 10,8 mln zł. Projekt będzie realizowany na terenie czterech gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec 

• Informacja własna • luty 2017 •