Zakres projektu - Gmina Tarnowiec

W ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, miejscowości Tarnowiec zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Zadanie polegało będzie na modernizacji ciągu osadowego w tym  m in. na: wymianie istniejącej workownicy na prasę taśmową, montażu: sprężarki, pompy osadu, urządzenia do higienizacji osadów wapnem, przenośnika ślimakowego.
Z uwagi na zwiększoną ilość osadów powstających na oczyszczalni ścieków  konieczna jest  wymiana instalacji odwadniania na nową, o większej wydajności.