Zakres projektu - Gmina Brzostek

W ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w gminie Brzostek zostanie wybudowanych 15,4 km kanalizacji sanitarnej.

 

Projekt przewiduje budowę kanalizacji w Brzostku dla następujących ulic: Ostafińskiego i Węgierskiej oraz dla ulic Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada oraz budowę kanalizacji dla miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie.

Głównym celem  projektu jest zwiększenie ilości mieszkańców korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego. Ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony naturalnych ekosystemów oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych inwestycją.