Zakres projektu - Gmina Kołaczyce

 

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w miejscowości Krajowice wybudowanych zostanie: 5,1 km sieci wodociągowej, 1 km sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompownia ścieków.