Zakres projektu - Gmina Jedlicze

 

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie wykonana przebudowa oczyszczalni ścieków w Jedliczu.

 

Zakres robót obejmuje m.in montaż: rusztów napowietrzających, mieszadeł, recyrkulacji wewnętrznej, sondy tlenowej, sondy gęstości osadu, sondy do pomiaru zawartości amonu i azotanów, sond pH, pomostów roboczych przy reaktorze biologicznym, dmuchawy śrubowej, automatycznego układu recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego, systemu wentylacji mechanicznej w hali reaktora biologicznego, laguny hydroponicznej i stacji dmuchaw, systemu zasilania i sterowania.  

Celem planowanej przebudowy oczyszczalni jest podwyższenie redukcji azotu i fosforu, a także unowocześnienie biologicznego stopnia oczyszczania.