Zakres projektu - Gmina Dębowiec

 

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Gminie Dębowiec wybudowanych zostanie 12,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków w tym:
- 4,6 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa, 1 przepompownia

- 8,3 km sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich, 1 przepompownia