Zakres projektu - Gmina Biecz

 

W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowana jest realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy i rozbudowy ujęć wody, stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy Biecz wraz z przebudową i budową 0,5 km sieci wodociągowej w Bieczu.

 

Realizacja inwestycji obejmuje:
- budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska
- budowę zbiorników magazynowych na ujęciu Wapniska i Załawie
- modernizację istniejących zbiorników betonowych na ujęciu Wapniska
- przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie
- przebudowę zbiornika wody surowej  na ujęciu Załawie

 

Zadania realizowane w gminie Biecz stanowią koszty niekwalifikowane projektu.