Biuro

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: biuro@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

 


Wyświetl większą mapę

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu Spójności

Kierownik Mariusz Chmiel 13  443 70 22
Zastępca kierownika Jacek Nowosielski 13  443 70 22
Zespół ds. Technicznych:   13  443 70 22
       

Zespół Ekonomiczny

  13  443 70 21
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych   13  443 70 21

 

Zespół ds. realizacji projektu solarnego zrealizowanego w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

Stanowiska ds. serwisów
13 443 70 28

fax. 13 443 70 23

 

Zespół Finansowo - Księgowy

Stanowiska zespołu
13 443 70 27

 

fax. 13 443 70 23

 

Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego
Marek Rączka
Wójt Gminy Żyraków
Przewodniczący Zgromadzenia
Małgorzata Salacha
Burmistrz Kołaczyc
Z-ca Przewodniczacego
Małgorzata Małuch
Wójt Gminy Sękowa
Członkowie Zarządu
Wojciech Staniszewski
Burmistrz Brzostku
Grzegorz Gotfryd
Wójt Gminy Szerzyny
Jan Czubik
Wójt Gminy Tarnowiec
Dyrektor Biura Związku
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki