I Zgromadzenie Związku

 

 

W dniu 28.11.2018 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się  I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Porządek obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Zgromadzenia Związku oraz  wybór Przewodniczącego, Zastępcy i trzech Członków Zarządu Związku.   

 

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Jasło.
Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia
została Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Sękowa. 


Funkcję Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie powierzyło Andrzejowi Czerneckiemu.

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został Marek Rączka, Wójt Gminy Żyraków.

 

 

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Czernecki

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Wojciech Piękoś


Członkami Zarządu zostali wybrani:
Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec
Grzegorz Gotfryd , Wójt Gminy Szerzyny
Wojciech Staniszewski, Burmistrz Brzostku.

Wybrany został skład Komisji Rewizyjnej:
Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna (przewodnicząca Komisji)
Bogusław Kręcisz, Wójt Gminy Skołyszyn
Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Krempna

Członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostali wybrani:
Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec
Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Biecza
Grzegorz Węgrzynowski, Wójt Gminy Chorkówka


• Iinformacja własna • listopad 2018 •