„Szukamy rady na nasze odpady" - Podsumowanie

Projekt Akcja edukacyjna „Szukamy rady na nasze odpady” to projekt z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zachowań proekologicznych, w tym właściwego postępowania z odpadami.
Projekt obejmował:

  1. Konkurs na formę przestrzenną wykonaną z odpadów opakowaniowych skierowany był do uczniów szkół podstawowych klasy I-III.
  2. Konkurs na komiks ekologiczny, temat: promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI ze szkół podstawowych i klasy I- III gimnazjów.


Projekt realizowany był na terenie 20 gmin Związku tj. Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków i Miasto Jasło.
W konkursie udział wzięło 85 szkół, z których wpłynęło 175 prac w dwóch kategoriach: forma przestrzenna – 77 prac, komiks ekologiczny - 98 prac.
Laureatów konkursów wyłoniła komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Ziemi Jasielskiej PLAJA, Jasielskiego Domu Kultury i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Nagrody (aparaty fotograficzne, piłki, plecaki, przewodniki turystyczne, przybory plastyczne) otrzymało 141 uczniów. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Jasielskim Domu Kultury
w dniu 13.11.2012r. z udziałem Burmistrzów i Wójtów z gmin Związku i zostało uświetnione spektaklem tanecznym wykonanym przez tancerzy Studia Tańca AT Dance Tomasza Berkowicza w składzie: grupy dziecięcej RISING STARS i grupy młodzieżowej STREET  ELITE. Prace wykonane w ramach konkursów prezentowane były na wystawie w Jasielskim Domu Kultury. Informacje na temat konkursu ukazały się na lokalnych stronach internetowych, w lokalnej prasie oraz telewizji internetowej.
Efekt ekologiczny akcji to:  podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie ochrony środowiska i segregacji odpadów wśród dzieci i młodzieży, zapoznanie najmłodszych dzieci
z pojęciami z zakresu ekologii i z zasadami dbałości o środowisko, ukazanie zagrożeń środowiska, kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji ze strumienia odpadów komunalnych odpadów opakowaniowych, promowanie postaw świadomego konsumenta (ograniczenie ilości odpadów już w czasie zakupów, korzystanie z toreb wielokrotnego użytku, wybór „ekologicznych” opakowań).
Projekt realizowany był ze środków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz PLASTEKOL Organizacji Odzysku S. A. w Jaśle.

Magdalena Norberciak

2012 • Informacja własna