Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 2019


    


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w dniu 31 maja 2019 r. - Rynek w Jaśle.„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych
i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne.
 
W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach:

 • „bieg po słońce” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w kategoriach: dziewczęta i chłopcy, realizowanego w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - bieg finałowy zwycięzców eliminacji gminnych na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Jaśle przy ul. Śniadeckich 15, w dniu 31.05.2019r. w ramach imprezy plenerowej.

 • konkursy plastyczne - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
  - dla młodzieży z klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum konkurs poprzedzający wydarzenie plenerowe, na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski;

 • dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI szkół podstawowych konkurs na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną (malowanie farbami lub/i wyklejanka – wydzieranka, wycinanka), format prac płaski; realizowany w dwóch etapach:
  - eliminacje w poszczególnych szkołach przeprowadzane przez opiekunów szkolnych;
  - konkurs międzygminny zwycięzców eliminacji – praca kredkami olejowymi na papierze, na miejscu podczas imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle;

Dla uczestników zawodów i konkursów przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy na imprezę plenerową w dniu 31.05.2019r. na Rynku w Jaśle w od godz. 900 do 1400
obejmującą
w szczególności: występy artystyczne i wokalne, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego, ekspozycję mobilnego laboratorium – instalacje OZE, wypuszczenie
w niebo baloników.  
Wszystkie szkoły chętne do uczestnictwa w naszej akcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania faxem na nr 13-443-70-23 lub na adres e-mail w terminie do dnia 05.04.2019r.
Informacji o akcji udziela Angelika Halibożek pod nr tel. 13-443-70-20, email:
  konkurs@wisloka.pl

Regulaminy konkursów i biegu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się w
plikach do pobrania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ
WYSTĘPUJĄCEJ JAKO UCZESTNIKA IMPREZY PLENEROWEJ REALIZOWANEJ W RAMACH AKCJI  „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”


 

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ubiega się o dofinansowanie akcji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

2019 • Informacja własna • Regulaminy i formularze zgłoszeniowe