Nabór wniosków

 

Wykaz Deklaracji, które zostały wstępnie zakwalifikowane do Projektu

 

Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła
w domach prywatnych
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2

  Gmina Chorkówka   Miasto Dębica
  Miasto Dębica   Gmina Dębica
  Gmina Dębica   Miasto Jasło
  Miasto Jasło   Gmina Jasło
  Gmina Jasło   Gmina Jedlicze
  Gmina Jedlicze,   Gmina Pilzno
  Gmina Pilzno   Gmina Żyraków
  Gmina Żyraków    

 

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.


• Informacja własna • wrzesień 2018 •


 

Nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. - kotły gazowe, kotły na biomasę oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej

  2. - kotły na ekogroszek

W środę, 22 sierpnia 2018 r., na terenie wybranych gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanego projektów. Wysokość dofinansowania na zakup i montaż energooszczędnego kotła lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski przyjmowane będą w Urzędach Gmin uczestniczących w projekcie do 5 września br.

Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom, pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę, kotłów na ekogroszek). Wnioskodawcy będą mogli również starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej (w ramach Projektu 3.3.1).

Gminy i miasta biorące udział w projektach:

1) Projekt 3.3.1 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”:

Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków

2) Projekt 3.3.2 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”:

Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków


Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór rozpoczyna się w środę, 22 sierpnia 2018 r. i potrwa do 5 września 2018 roku. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danej gminie oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać w urzędzie miasta lub gminy, na której terenie znajduje się budynek.

Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w Regulaminie.

Dla mieszkańców przewidziano również spotkania informacyjne w poszczególnych gminach uczestniczących w projekcie, na których specjaliści odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące prowadzonego naboru. Harmonogram organizowanych spotkań znaleźć można w tabeli poniżej (o dokładnym miejscu spotkań informować będą poszczególne miasta i gminy).

Lp.

Gmina

Miejsce spotkania

Termin i godz. spotkania

1

Gmina Jasło

Dom Ludowy
Warzyce 329
38 – 200 Jasło

23.08.2018 r.
16:30

2

Gmina Jasło

Dom Ludowy
Osobnica 102
38-241 Osobnica

23.08.2018 r.
19:00

3

Gmina Jasło

Dom Ludowy
Trzcinica 141
38-207 Przysieki

24.08.2018 r.
14:00

4

Gmina Chorkówka

Dom Ludowy w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

24.08.2018 r.
16:30

5

Gmina Jedlicze

Gminny Ośrodek Kultury
w Jedliczu
ul. Tokarskich 22

24.08.2018 r.
19:00

6

Gmina Dębica

Latoszyn - Szkoła Podstawowa Sala Gimnastyczna
Latoszyn 23

27.08.2018 r.
16:30

7

Miasto Dębica

Urząd Miejski w Dębicy sala nr 51
ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica

27.08.2018 r.
19:00

8

Gmina Żyraków

Zespół Szkół w Żyrakowie
Hala Sportowa
39-204 Żyraków 77

28.08.2018 r.
16:30

9

Gmina Pilzno

Szkoła Podstawowa w Pilźnie
ul. Mickiewicza 1
39-220 Pilzno

28.08.2018 r.
19:00

10

Miasto Jasło

Jasielski Dom Kultury
Sala widowiskowa ul. Kołłątaja 1
38-200 Jasło

29.08.2018 r.
16:30

11

Miasto Dębica

Urząd Miejski w Dębicy sala nr 5
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

30.08.2018 r.
16:30

12

Gmina Dębica

Pustków-Osiedle - Centrum Kultury i Bibliotek
Pustków-Osiedle 26A

30.08.2018 r.
19:00

 

Informacje dodatkowe:

Dotacje udzielane będą wyłącznie w przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania, inwestycje realizowane będą w latach 2019-2021. Przez okres pięciu lat od wykonania inwestycji, instalacja pozostanie własnością gminy. Po 5-letnim okresie trwałości zostanie ona nieodpłatnie przekazana mieszkańcowi. Obowiązkiem właściciela budynku będzie ubezpieczenie instalacji (np. w ramach ubezpieczenia budynku) oraz demontaż i utylizacja starego źródła ciepła. VAT (8%) stanowi koszt niekwalifikowany i będzie musiał zostać poniesiony w całości przez mieszkańca. Warunkiem udziału mieszkańca w projekcie jest również brak możliwości technicznych lub ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej we własnym zakresie.

 

Czytaj Wystąpienie Związku ...

 

2018 • Informacja własna • Wystąpienie Związku