Finał konkursu

Finał konkursu

 

W konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” uczestnicy chętni do wzięcia udziału mogli startować w dwóch kategoriach:
1) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
2) dorośli.
Celem konkursu było zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki  i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, przyczynienie się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacja walorów turystycznych dorzecza Wisłoki oraz popularyzacja wiedzy o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” 64 szkoły z 20 gmin nadesłały fotografie konkursowe od 116 uczniów.
W kategorii „osoby dorosłe”  17 osób z 11 gmin nadesłały fotografie konkursowe.
29 listopada 2019 r. rozstrzygnięto konkurs. Komisja Konkursowa w składzie:
Grzegorz Zarzyka – Fotograf,
Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Angelika Halibożek – Pracownik Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
wyłoniła  finalistów I, II i III miejsca oraz przyznała dodatkowe wyróżnienia – jedno w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” oraz jedno w kategorii „osoby dorosłe”. Ponadto, na szczeblach gminnych w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” wybrano łącznie 37 laureatów, którzy również otrzymają nagrody.

 

KATEGORIA OSOBY DOROSŁE
Finaliści w kategorii „osób dorosłych”
I miejsce Wiesław Telega, Gmina Jasło
II miejsce Piotr Kawalec, Gmina Brzostek
III miejsce Maria Bujak, Gmina Jedlicze
Wyróżnienie Mirosław Bujdasz, Gmina Dębowiec

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE
Finaliści w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe”
I miejsce Sonia Nowak, Zespół Szkół w Dębowcu, Gmina Dębowiec
II miejsce Natalia Kopeć, Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle, Miasto Jasło
III miejsce Jakub Szacik, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Gmina Żyraków
Wyróżnienie Emilia Balcerzak, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka

 

Laureaci na szczeblach gminnych (zgodnie z Regulaminem):
Gmina Biecz
Emilia Trębacz - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach
Milena Kalisz - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy

Gmina Brzostek
Krzysztof Przewoźnik  - Szkoła Podstawowa w Brzostku
Adrian Jędrzejczyk - Zespół Szkół Centrum Kształcenia w Brzostku

Gmina Brzyska
Wiktoria Cyrek - Zespół Szkolno – Przedszkolnej w Wróblowej
Kamil Pacana - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach

Gmina Chorkówka
Szymon Gromek - Szkoła Podstawowa w Kobylanach

Gmina Czarna
Emilia Kizior  - Szkoła Podstawowa w Grabinach
Paweł Olsza - Szkoła Podstawowa w Grabinach

Gmina Dębowiec
Bartosz Brej - Szkoła Podstawowa w Cieklinie
Magdalena Michnal – Zespół Szkół w Dębowcu (wyróżnienie dodatkowe)

Gmina Dębica
Kaja Staszkiewicz - Szkoła Podstawowa w Pustkowie-Osiedlu
Malwina Strzałka  - Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Miasto Dębica
Jagoda Jamróz - Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy
Wiktoria Bednarz  - II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
Gmina Jasło
Julia Pyznar  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy
Gabriela Czarnecka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy

Miasto Jasło
Maria Passowicz - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Gmina Jedlicze
Karolina Turek - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
Magdalena Rej - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu

Gmina Jodłowa
Martyna Michalik - Szkoła Podstawowa w Dębowej

Gmina Kołaczyce
Gabriela Dunaj  - Społeczna Szkoła Podstawowa w Sieklówce
Milena Skurska - Zespół Szkół Społecznych w Lublicy

Gmina Krempna
Joanna Leputa - Szkoła Podstawowa w Krempnej
Grzegorz Liszka - Szkoła Podstawowa w Krempnej

Gmina Nowy Żmigród
Natalia Ryba - Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie
Tymoteusz Gołębiowski – Bugno  - Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
Kinga Kostrząb – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie (wyróżnienie dodatkowe)

Gmina Osiek Jasielski
Magdalena Brniak - Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej
Julia Mastaj - Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Gmina Sękowa
Nadia Tenerowicz - Szkoła Podstawowa w Sękowej

Gmina Skołyszyn
Anastasia Witalis - Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym
Oliwia Gunia  - Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym

Gmina Szerzyny
Angelika Kosowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Swoszowej
Faustyna Marcinek - Szkoła Podstawowa w Czermnej

Gmina Żyraków
Adrian Podobiński - Szkoła Podstawowa w Zasowie
Jakub Wszołek – Szkoła Podstawowa w Wiewiórce (wyróżnienie dodatkowe)

 

Finalistom oraz Laureatom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy wraz z Opiekunami na uroczyste wręczenie nagród z udziałem Burmistrzów i Wójtów, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2019r. o godzinie 10:00 w Jasielskim Domu Kultury (ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło).

2019 • Informacja własna •

Krajobrazy Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

Konkurs adresowany jest do uczniów oraz osób dorosłych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

 

Konkurs fotograficznych organizowany jest w dwóch kategoriach:

1. Uczniowie

szkół podstawowych klasy IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych;

Szkoła zainteresowana uczestnictwem w konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 31.10.2019r. Spośród fotografii wykonanych przez uczniów, nauczyciele wybierają dwie najlepsze fotografie, które dostarczą osobiście lub prześlą do siedziby Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając dwie najlepsze prace z danej gminy. Spośród  zwycięzców eliminacji gminnych atrakcyjne nagrody otrzymają finaliści I, II, III miejsca oraz 41 laureatów.

 

 

2. Dorośli

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie składa formularz zgłoszeniowy i maksymalnie 3 fotografie do Związku (w formie papierowej i pliku JPEG) osobiście lub wysyłając pocztą w terminie do 15.11.2019 r. Komisja konkursowa wyłoni 3 finalistów I, II, III miejsca.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 25.11.2019 r.,

Wręczenie nagród laureatom obu kategorii odbędzie się w grudniu 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są do pobrania poniżej:

Do pobrania przez szkoły/uczniów: Regulamin konkursu fotograficznego – szkoły, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

Do pobrania przez osoby dorosłe: Regulamin konkursu fotograficznego – dorośli, Załącznik nr 3


 

2019 • Informacja własna •