„Top Inwestycje 2019” - nagroda dla Związku


Top Inwestycje 2019   Warto wspólnie działać na rzecz regionu. Robimy to od lat, skutecznie i konsekwentnie, a idea wdrażania rozwiązań ekologicznych w naszym wydaniu jest doskonałym przykładem łączenia się samorządów na poziomie ponadwojewódzkim we wspólnym, szczytnym celu. Bardzo dziękujemy, że zostało to dostrzeżone w tak prestiżowym konkursie”  –  Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki został nagrodzony za zrealizowane w 2018 roku projekty przyczyniające się do kompleksowej ochrony czystości powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Skołyszyn oraz Tarnowiec.


Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2019r. uhonorowani zostali 14 maja br. podczas gali towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach.


Nagrodę z rąk ministra Andrzeja Dery  w imieniu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki odebrał Grzegorz Reguła, Zastępca Wójta Gminy Żyraków.
„To przyjemność być przewodniczącym Rady konsultacyjnej i wybierać najlepsze inwestycje w całym kraju. Inwestycje, które ułatwiają życie mieszkańcom, wykorzystują nowe technologie, stwarzają nowe możliwości” - mówił podczas gali prezydencki minister Andrzej Dera.

W konkursie Top Inwestycje Komunalne nagradzani są ci, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczając trendy.


W 8 edycji konkursu z ponad 150 zgłoszonych inwestycji, nominowanych było 25 projektów,  spośród których Rada Konsultacyjna konkursu wybrała 10 najlepszych w skali kraju. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne jest pokazanie skali inwestycji oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

 

 

Nagrodzeni Nagrodzeni 

 

2019 • maj • Informacja własna •