Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego - Pejzaże Dorzecza Wisłoki"

7 grudnia 2017 r. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Pejzaże dorzecza Wisłoki”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin należących do Związku.


W ramach konkursu wpłynęło 160 prac z 93 szkół z 22 gmin Związku,  nagrodzono łącznie  54 uczniów (44 nagrodzonych, 10 wyróżnionych).
Uroczystego wręczenia nagród dokonali Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku ,
Maria Lignar – Dyrektor Biura Związku oraz burmistrzowie i wójtowie z poszczególnych gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Wszystkie nadesłane w ramach konkursu prace oceniła Komisja, której przewodniczył Pan Tomasz Kasprzyk artysta Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Paryżu, członek Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Laureatami konkursu zostali: ......

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej ....

Sesja budżetowa Zgromadzenia ZGDW

7 grudnia w Jasielskim Domu Kultury odbyło się XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, z udziałem burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2018.


W przyjętym budżecie zabezpieczono środki na realizację projektów:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin  Dorzecza Wisłoki – Zakres II”,
- „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap II”
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”
- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- „Program poprawy czystości rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”

Obrady prowadziła Przewodnicząca Zgromadzenia, Burmistrz Kołaczyc Pani Małgorzata Salacha.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 •

EkoSymbol 2017 - kolejna nagroda dla Związku

24 listopada 2017 roku podczas uroczystej gali programu „Symbol 2017” w Katowicach, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzata Salacha, Przewodnicząca Zgromadzenia i Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu, odebrali z rąk ministra Marka Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska gratulacje i nagrodę - Ekosymbol 2017.
To kolejna nagroda doceniająca efekty działań solidarnej współpracy wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia o wartości ponad 400 mln zł obrazują sukces Związku, który jest wynikiem sumy doświadczeń, mądrych decyzji, odpowiedzialności społecznej, oraz ciągłości długofalowej polityki działania wszystkich Gmin Związku.

W 7 edycji programu Symbol organizowanej przez redakcję Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej uhonorowano najlepsze i najbardziej symboliczne podmioty świata biznesu, nauki i samorządów. EkoSymbol jest nagrodą przyznawaną za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, której patronuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

 

• Informacja własna • grudzień 2017 • Czytaj więcej ....

Modernizacja energetyczna budynków - Zakres II

 

    

Wejdz na stronę informacji o przetargu

 

• Informacja własna • listopad 2017 • Strona BIP

Pejzaże dorzecza Wisłoki

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs fotograficzny pn. „Pejzaże dorzecza Wisłoki”

    

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji projektu 
z zakresu edukacji ekologicznej - konkurs fotograficzny pn. „Pejzaże dorzecza Wisłoki”,  planowanego do realizacji w miesiącach październik – grudzień 2017r. Projekt ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym dorzecza Wisłoki i zaprezentowania na fotografiach piękna tego obszaru i ciekawych miejsc przyrodniczych. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, popularyzacji wiedzy o działaniach proekologicznych Związku...

Konkursu fotograficzny skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 10.11.2017r., następnie uczniowie wykonują fotografie, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając 2 najlepsze fotografie z danej szkoły, po czym przesyłają je do Związku (w formie papierowej i JPG na płytce) w terminie do 24.11.2017r.  technika pracy: fotografia cyfrowa.
Terminy:
- termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół do 10.11.2017r.
- termin nadsyłania prac do 24.11.2017r.,
- termin rozstrzygnięcia konkursu do 07.12.2017r.,
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne na stronie www.wisloka.pl.
Szczegółowe informacje - Magdalena Norberciak tel. 013 443 70 27,
faks 013 443 70 23, e-mail: biuro@wisloka.pl


Formularz zgłoszeniowy i regulamin

• Informacja własna • październik 2017 • Informacja z rozstrzygnięcia konkursu • grudzień 2017

Środowiskowy Oskar

16 października 2017 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu, przy okazji trwającego Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment  i Targów Ochrony Środowiska  POL-EKO-System, zostały wręczone prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, zwane „środowiskowymi Oskarami”.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna w uznaniu za zrealizowany projekt solarny. W ramach projektu o wartości 94 mln zł, z udziałem funduszy szwajcarskich, wykonano 8250 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców oraz 103 instalacje kolektorów słonecznych  i  49 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.
W imieniu Związku laury odebrali Andrzej Czernecki przewodniczący Zarządu Związku oraz Maria Lignar dyrektor Biura Związku, kierownik projektu.
Szczególne gratulacje dla  Związku przekazał  przewodniczący Kapituły Konkursu prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, wybitny specjalista w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej  oraz Georges Kremlis  szef oddziału  Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.
Ta nagroda jest dla wszystkich osób i instytucji po stronie polskiej i szwajcarskiej, które przyczyniły się do realizacji tego projektu, a w szczególności dla   gmin skupionych w Związku – to dzięki ich solidarnej współpracy możliwa była realizacja tak ambitnego przedsięwzięcia.

 


• Informacja własna • październik 2017 •

Słoneczne Dni 2017 w Ołpinach

9 czerwca 2017r.  już po raz szósty odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, które w tym roku zorganizowane zostały na Stadionie Sportowym LZS Olszynka Ołpiny w gminie Szerzyny.


Nadrzędnym celem „słonecznego wydarzenia” jest pokazanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu. Skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku.

Wydarzenie już tradycyjnie rozpoczęło się „biegiem po słońce”, w którym udział wzięli uczniowie wyłonieni wcześniej w eliminacjach szkolnych, reprezentujący poszczególne gminy należące do Związku. Podczas rywalizacji sportowej, w której uczniowie mieli do pokonania trzy okrążenia boiska, każdy zawodnik dał z siebie maksimum wysiłku oraz sportowego poświęcenia.


Czytaj wiecej .....

• Informacja własna • czerwiec 2017 • Czytaj wiecej ...Galeria zdjęć

Słoneczne Dni 2017


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle serdecznie zaprasza do udziału w akcji edukacyjno–informacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”  w dniu 9 czerwca 2017 r.  stadion
 sportowy LZS Olszynka Ołpiny, 38-247 Ołpiny, Gmina Szerzyny

 

„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Akcja obejmuje: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie będą towarzyszyć występy artystyczne i wokalne. 

W ramach akcji zapraszamy uczniów z poszczególnych grup wiekowych do udziału w następujących zawodach i konkursach..

 

Czytaj wiecej .....


• Informacja własna • maj 2017 • Czytaj wiecej ...

Konferencja podsumowująca realizację projektu solarnegoJasło, Jasielski Dom Kultury
31.03.2017 r.

• Informacja własna • marzec 2017 • Program konferencji

Więcej z historii w ARCHIWUM