Konferencja podsumowująca realizację projektu solarnegoJasło, Jasielski Dom Kultury
31.03.2017 r.

• Informacja własna • marzec 2017 • Program konferencji

Konkurs plastyczny - WYNIKI KONKURSU

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza uczniów do udziału w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej – konkurs plastyczny pn. „Pociąg współpracy Polsko-Szwajcarskiej” Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66, realizowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu 22 Gmin Związku, w  czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne do 6 lat , I-III klasy szkoły podstawowej, IV-VI klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
Projekt ma na celu pokazywanie korzyści jakie niesie ze sobą ekologiczny sposób życia, a także propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższy otoczeniu. Ponad to ma zwrócić uwagę na zwiększenie  wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w najbliższej okolicy oraz  przekazywać wiedzę związaną z efektywnym zarządzaniem energią
Szkoła zamierzająca uczestniczyć w projekcie potwierdza swój udział przesyłając do Związku formularz zgłoszeniowy do dnia 03.03.2017r.  Po wykonaniu prac nauczyciele - opiekunowie konkursu wyłaniają z każdej kategorii wiekowej po 2 najlepsze prace i przesyłają je do Związku. Następnie komisja konkursowa dokona oceny prac, autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Dodatkowo zostaną wyróżnione prace z każdej Gminy.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są pod linkiem.

 

WYNIKI KONKURSU

 

Rozdanie nagród

 

Serdecznie zapraszamy  na uroczyste rozdanie nagród   w konkursie plastycznym z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Pociąg współpracy polsko - szwajcarskiej"- Odnawialne Źródła Energii w mojej okolicy.

Rozdanie naród dla osób nagrodzonych (1,2,3 miejsca w każdej kategorii) odbędzie się w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury ul. Kołłątaja 1 w dniu 31.03.2017 r. (piątek) o godzinie 14:15.

Rozdanie nagród dla osób wyróżnionych odbędzie się w czwartek 30.03.2017r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury ul. Kołłątaja 1.
Bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności podczas rozdania nagród
w terminie do dnia 29.03.2017r. do godziny 15:00 nr tel.: 13-443-70-21.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
tel: 13 443 70 21
a.marszalek@wisloka.pl

• Informacja własna • luty 2017 • Wyniki konkursu • marzec 2017

Informacja o wyniku konkursu : „Fauna i flora dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

14.12.2016 r. w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się podsumowanie i wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Fauna i flora” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 50 prac z 47 szkół.
Laureatami konkursu zostali :
- w kategorii Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI :
I miejsce      Emilia Balcerzak, klasa 5 Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka
II miejsce  Jakub Mastej, klasa 5 Szkoła Podstawowa Integracyjna im. św. Jana Kantego, Gmina Osiek Jasielski
III miejsce   Milena Kalisz klasa 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy, Gmina Biecz
IV miejsce Karolina Turek, klasa 5 Szkoła Podstawowa w Dobieszynie, Gmina Jedlicze
-  w kategorii Gimnazjum i Szkoły Średnie :
I miejsce      Sylwia Ożóg klasa 3 Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, Gmina Pilzno
II miejsce   Jakub Idzik klasa 2 Gimnazjum im. Findysza w Nowym Żmigrodzie, Gmina Nowy Żmigród
III miejsce   Natalia Daniło klasa 1 I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
IV miejsce Wiktoria Krychta klasa 1 Gimnazjum Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jaszczwi

... Czytaj więcej ...

Wystawę prac wszystkich nagrodzonych uczniów, w dniu rozdania nagród, będzie można obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury.


• Informacja własna • grudzień 2016 • Czytaj więcej ...

Lider Rozwoju Regionalnego 2016

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w dniu 27 października 2016r.  podczas uroczystej gali Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Lublinie, przedstawiciele Zgromadzenia i Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: Małgorzta Salacha, Andrzej Czernecki, Marek Rączka oraz Maria Lignar odebrali nagrodę przyznaną  przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.
Otrzymana nagroda jest uhonorowaniem bogatej, blisko dwudziestoletniej działalności Związku na rzecz poprawy stanu środowiska dorzecza Wisłoki, realizowanej w przekonaniu, że czyste środowisko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunkuje rozwój regionu. Kolejny raz solidarna współpraca wszystkich samorządów w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki znalazła uznanie opiniotwórczego gremium.
Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta oraz organizacje samorządowe działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze pomocowe na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

... Czytaj więcej ...

• Informacja własna • listopad 2016 • Czytaj więcej ...

XII Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

14 lipca 2016 r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odbyło się XII posiedzenie Zgromadzenia Związku z udziałem burmistrzów i wójtów z gmin należących do Związku, podczas którego podjęto uchwały związane z przygotowaniem kolejnych projektów Związku tj.:


- uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach RPO WP 2014-2020,III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE,
- uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Magiczne Pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego” – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
- uchwała w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.


• Informacja własna • lipiec 2016 •

Więcej w ARCHIWUM